D-HOTEL / Marke   

Studie uitbreiding feestzaal met inkomhal 

De inkomdeur van de huidige feestzaal ligt vlak aan een perceelgrens. Dit bracht regelmatig klachten over geluidsoverlast met zich mee. 

Het ontwerp van de nieuwe uitbreiding voorziet een centrale inkomhal met sas, verder weg van de grens. 

Bijkomend wordt een grote sectionaalpoort voorzien om logistieke overlast bij opbouw & afbraak van evenementen in te perken. Laden en lossen kan voortaan binnen gebeuren. De uitbreiding vormt op die manier een akoestische buffer. 

*  In opdracht van Pyramid Formanova architecten & ingeniers